идеята

 • От представеното в следващите страници може да се състави една сравнително пълна картина за развитието на нашия град през последните хиляда години. Тя се свежда до следното:

   

   

 • Градовете са като хората - имат свой външен облик и свой характер, свое минало, настояще и бъдеще. В Севлиево тези черти на много места се сливат и преплитат - навиците и традициите на севлиевци определят външния облик на града, минало и настояще съжителстват в хармония, а бъдещето вече прозира в общата картина, която се нарича "Градът край Росица".

 

 

 

"...за общото благо на Севлиево и севлиевци"

Тотьо Грозев

 

 

 

ИСТОРИЯТА НА СЕВЛИЕВО
отразена в приписки, названията на местности, улици, фамилни имена и градския фолклор

 


  Названия на улици в старо Севлиево
 • Улица "Иван Преснаков"- съединява двете главни улици "Стефан Пешев"и"Стара планина".На нея е бил домът, в който е живял Иван Преснаков - член на революционния комитет през 1875-76 г. участник в подготовката на Априлското въстание в Севлиевско. Заловен, осъден на смърт и обесен на 2 юли 1976 г. на централния площад в града.
 • Улица"Ионко Карагьозов"- пресечна на ул."Ст.Пешев" на северната и страна, на гърба на църквата"Света Троица" Началото и е срещу мястото където е бил домът на Йонко Карагьозов- деловодител на Революционния комитет в Севлиево през 1875-76 г., най- близък приятел и съратник на Стефан Пешев. Участва с оръжие в ръка в Априлското въстание през 1876 г.в Севлиевско,. Заловен, осъден на смърт и обесен заедно с Пешев на ?5 юни 1876г.
 • Улица"Никола Дабев"- пресечка на
  улица"Стефан Пешев" от северната и страна, меду сградата на стария съд и
  Стопанска банка. Там е бил домът, в който е роден и живял Никола Дабев- учител,
  революционер, един от ръководителите на
  Априлското въстание в Ново село/ днешния град Априлци/ . Осъден на смърт и обесен в Севлиево на 25юни 1876 г.
 • Улица"Сава Хаджиангелов"- наречена на името на члена на Севлиевския революционен комитет през 1875-76 п, загинал през 1877 г. при разузнаване на турските позиции към Ловеч като преводач на руските войскови части в Севлиево.
 • Улица "Свещеник Радион"- успоредна на улица "П.Р Славейков". Свещ. Радион Попмихов е от Ново село- днес квартал на гр. Априлци . Преди Освобождението Ново село е било към севлиевска каза/ околия /. Радион Попмихов е най- младият от свещениците в селото , включва се в
  революционния комитет за подготовка на въстанието през 1876 г. След разгрома му е арестуван, осъден на смърт и обесен на площада в Севлиево на юли 1876 г.
   

следва>>>

 

 

 

 

фолклор

 

Снощи си минах през през Севлиево,
през Севлиево, през черковата.
Там аз видях два гроба нови,
два гроба нови, що заровени.
На гробовете две свещи горят,
две свещи горят, що запалени.
До гробовете две млади булки,
две млади булки с черни фистани.
Жално плачеха, люто кълняха:
"Бог да убие тез арнаути,
тез арнаути, тез капасъзи,
дето убиха чича Иванча,
чича Иванча и Хаджи Сава
 

 

 

 

О,вий,деца, не мълчете,не стойте!
Ясна, сладка, хвална песен возпойте!
Благодетеля нашага хваляще,
и род его всегда блажаще!
До где сега очи ваши не мигват,
гласи ваши до небето да стигнат.
Из уста ви хвални думи да изникнат-
Стефана Николаевича да хвалим, че друго да вдигнем- много се малим.

 

 

 

Духовното наследство на едно населено място- песни, поговорки, пословици- в някои случаи отразяват реални исторически събития и личности.