идеята

 • От представеното в следващите страници може да се състави една сравнително пълна картина за развитието на нашия град през последните хиляда години. Тя се свежда до следното:

   

   

 • Градовете са като хората - имат свой външен облик и свой характер, свое минало, настояще и бъдеще. В Севлиево тези черти на много места се сливат и преплитат - навиците и традициите на севлиевци определят външния облик на града, минало и настояще съжителстват в хармония, а бъдещето вече прозира в общата картина, която се нарича "Градът край Росица". А сега, нека ви разкажем за историята на Севлиево.

 

 

 

"...за общото благо на Севлиево и севлиевци"

Тотьо Грозев

 

 

 

ИСТОРИЯТА НА СЕВЛИЕВО
отразена в приписки, названията на местности, улици, фамилни имена и градския фолклор

 


  Названия на улици в старо Севлиево
 • Улица"Христо Спиридонов"- от югозападната част на площад
  "Стефан Пешев" до разклонението с улиците " Ген. Никола Генев " от изток и
  "Стара планина " от запад. Наречена така през 1997 г. на името на Христо Спиридонов Попнедсвски първият кмет на Севлиево след освобождението през 1877г. Някои изследователи грешно определят Иван Хаджиангелов като първи кмет- той е назначен от временната руска управа за околийски началник, но избран за председател на градското управление през м.юли 1877 г е Христо Спиридонов. Това се потвърждава от протоколната книга на градския съвет за 1877-79 г., запазена в Държавния архив гр Габрово.
 • Улица"Христо Драганов"- съединява улиците"Гочо Москов" и "Великан Георги Ченчеви с посока запад- изток.Наречена на името на Христо В Драганов- един от ръководителите на Априлското въстание в гр. Клисура, след разгромяването му се включва в малка чета, водена от апостола Панайот Волов. С много премеждия и сражения четата стига до Търновския край,
  където се пръска. Хр. Драганов с бил укриван от съзаклятници в с. Самоводене, след което преминава в Румъния. Участва в Българското опълчение. След Освобождението идва в Севлиево като учител, тук създава семейство, занимава се с търговия. Избиран е за кмет на Севлиево през 1893-94 г. и през 1902-04 години.
 • Улица "Марин Попов"- от централната градска част до южния край
  на града, където започва шосето за Габрово. На нея е бил домът на Марин
  Попниколов- земеделски водач, народен представител, кооперативен деятел.
  Арестуван и съден след 9 юни 1923 г., амнистиран. Зае трелян през 1925 г. от
  платен убиец.
 • Улица"Гочо Москов"- наречена на проф. Гочо Симеонов Москов.
  Роден в Севлиево, родната му къща се е намирала на същата улица. Най-
  добрият хирург на България през 30-те и 40-те години на XX в., преподавател
  в Медицинския факултет на Софийския университет.


   

 

следва>>>

 

 

 

 

фолклор

 

Снощи си минах през през Севлиево,
през Севлиево, през черковата.
Там аз видях два гроба нови,
два гроба нови, що заровени.
На гробовете две свещи горят,
две свещи горят, що запалени.
До гробовете две млади булки,
две млади булки с черни фистани.
Жално плачеха, люто кълняха:
"Бог да убие тез арнаути,
тез арнаути, тез капасъзи,
дето убиха чича Иванча,
чича Иванча и Хаджи Сава
 

 

 

 

О,вий,деца, не мълчете,не стойте!
Ясна, сладка, хвална песен возпойте!
Благодетеля нашага хваляще,
и род его всегда блажаще!
До где сега очи ваши не мигват,
гласи ваши до небето да стигнат.
Из уста ви хвални думи да изникнат-
Стефана Николаевича да хвалим, че друго да вдигнем- много се малим.

 

 

 

Духовното наследство на едно населено място- песни, поговорки, пословици- в някои случаи отразяват реални исторически събития и личности.